Informujemy, iż od dnia 1 maja 2011 roku wypłata świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego odbywać się będzie w kasie zlokalizowanej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, tj. Szyce 65 (I piętro).


                                                                                                                                                   
                                                                                                                         Kierownik GOPS Wielka Wieś
                    
                                                                                                                         (-) Monika Berdecka