Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi z siedzibą w Szycach 65 informuje, iż Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie,

 z inicjatywy Wojewody Małopolskiego, przystępuje ponownie do realizacji projektu pn. „Wsparcie rodzin i opiekunów długotrwale zajmujących się osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność i wymagających stałej opieki, mające na celu odciążenie ich w codziennych obowiązkach poprzez zapewnienie podopiecznym całodobowego, okresowego pobytu w postaci turnusów opiekuńczych w ośrodkach wsparcia lub podobnych placówkach świadczących usługi opiekuńcze”.

 

 


Planowany okres realizacji: kwiecień – listopad 2011 roku.

Z oferty będą mogły skorzystać osoby niepełnosprawne, przewlekle somatycznie chore lub w podeszłym wieku, wymagające opieki, które na co dzień pozostają pod opieką własnych rodzin lub innych osób.

Oferta nie jest skierowana do osób wymagających hospitalizacji i osób z zaburzeniami psychicznymi.


 

 

 

zobacz więcej