W dniu 30 marca 2011 r. o godz. 16:00 w siedzibie Świetlicy Wiejskiej w Szycach 65 (budynek GOPS) odbyła się debata społeczna pn. "Aktywna odpowiedzialność - obywatelskie społeczeństwo gminy Wielka Wieś". Debata organizowana została w związku z Programem Aktywności Lokalnej realizowanym w ramach projektu systemowego "Gminy Wielka Wieś i Skała szansą dla wszystkich", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. radni gminy Wielka Wieś, sołtysi poszczególnych miejscowości, przedstawiciele szkół, parafii oraz policji. W ramach debaty, tytułem wstępu przedstawione zostały pokrótce najważniejsze obszary działalności GOPS Wielka Wieś, podejmowane działania w ramach projektu systemowego „Gminy Wielka Wieś i Skała szansą dla wszystkich” oraz w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
W panelu dyskusyjnym uczestnicy debaty omawiali problemy społeczne nurtujące naszą społeczność, zwłaszcza dotyczące dzieci i młodzieży oraz osób starszych, również w kontekście przemocy domowej i rówieśniczej. Wspólnie szukano możliwości rozwiązania wielu trudnych kwestii i wypracowania optymalnych rozwiązań.