Fundacja Mapa Pasji będzie realizować na terenie naszej Gminy Projekt „Przestrzeń dla seniorów 2.0”. Beneficjentami w projekcie będzie grupa 15 osób po 60 r.ż. wybrana przez Radnych Gminy.

W projekcie będą realizowane działania tj.:
1. Dwa spotkania warsztatowe organizowane na terenie naszej gminy:

I. Termin: kwiecień- maj 2019r.
Prelekcja dotycząca funkcjonowania w przestrzeniach publicznych osób starszych i niepełnosprawnych, poruszenie kwestii istniejących możliwości oraz barierach. Seniorzy wybiorą się na spacer badawczy, gdzie będą szukać uwag odnośnie otaczającej nas przestrzeni publicznej, grupa wybierze obszar który będzie projektować na następnym spotkaniu. W trakcie warsztatów odbędzie się obiad.

II. Termin: sierpień- wrzesień 2019r.
Dyskusja dotycząca obserwacji przestrzeni publicznej, planowanie i zagospodarowanie wybranego obszaru, spacer badawczy w celu monitoringu kreowanej przestrzeni. W trakcie spotkania odbędzie się obiad.

2. Trzydniowy wyjazd studyjny w terminie wrzesień- październik 2019r. Uczestnikami wyjazdu będzie wybrana losowo grupa 5 seniorów uczestniczących we wcześniejszych warsztatach. Wyjazd odbędzie się do miasta Nałęczów w województwie lubelskim. Celem wyjazdu będzie wymiana doświadczeń oraz integracja z gminami: Zielonki, Kozłów oraz Miechów.

3. Konferencja podsumowująca w terminie listopad- grudzień 2019r. zorganizowana w okolicach Krakowa. Uczestnikami będą beneficjenci projektu.

loga przestrzendlaseniorow