"Dzieło Pomocy Ojca Pio" niosące pomoc najuboższym potrzebuje dla swoich podopiecznych BUTÓW SPORTOWYCH (rozmiar powyżej 41) oraz CZAPEK Z DASZKIEM.

Jeśli ktoś mógłby ofiarować buty lub czapkę, to będzie to przyjęte z ogromną wdzięcznością. Dary można składać w siedzibie GOPS (w godzinach urzędowania), Szyce, Plac Wspólnoty 2. Bardzo prosimy, aby przekazywać obuwie czyste i nie zniszczone. W imieniu Fundacji serdecznie dziękujemy!