Stowarzyszenie Nowoczesna Gmina Wielka Wieś oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi od kwietnia do lipca 2018 r. realizowały projekt „4 Minuty!”, który był współfinansowany ze środków Urzędu Gminy Wielka Wieś.

Celem przedsięwzięcia było m.in. nabycie przez mieszkańców Gminy (dorosłych oraz dzieci) wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych dot. prawidłowego zachowania się w sytuacjach zagrożenia utraty zdrowia i życia drugiego człowieka.

W ramach projektu podjęto następujące działania:

 • Przeprowadzono w placówkach oświatowych z terenu Gminy (Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Modlnica, Modlniczka, Wielka Wieś), łącznie 20 zajęć warsztatowych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie ćwiczyli:
  • prawidłowe wykonanie telefonu alarmowego,
  • resuscytacje krążeniowo-oddechową,
  • ułożenie w pozycji bocznej ustalonej.
 • Zorganizowano otwarte warsztaty dla mieszkańców Gminy w 4 miejscowościach (Bębło, Biały Kościół, Giebułtów, Szyce). Uczestnicy spotkań, mieli okazję dowiedzieć się jak:
  • zachować się w sytuacji zadławienia się dzieci i dorosłych,
  • przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową,
  • ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej,
  • prawidłowo wezwać specjalistyczną pomoc.
 • Zorganizowano wyjazd uczniów klasy 1b i 3b Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Modlnicy do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 w Krakowie. Podczas wizyty w JRG uczniowie zwiedzili jednostkę, zapoznali się ze specjalistycznym sprzętem, usłyszeli prelekcję na temat charakterystyki poszczególnych wozów strażackich oraz ich wyposażenia. Strażacy opowiedzieli uczniom o trudach swojej pracy, jak również o satysfakcji wynikającej z wykonywania tego zawodu.
 • Zorganizowano warsztaty dla dzieci z Gminnych Świetlic Środowiskowych w OSP Biały Kościół. Dzieci miały okazję zwiedzić Jednostkę zapoznać się ze specjalistycznym sprzętem. Dodatkowo nakręcono część teledysku promującego przedsięwzięcie.
 • Przeprowadzono wśród uczniów placówek oświatowych z terenu Gminy konkurs profilaktyczny „Wiem i działam” na film instruktażowy dot. prawidłowych reakcji w sytuacji zagrożenia utraty zdrowia i życia przez drugiego człowieka oraz fotografii związanej z udzieleniem pierwszej pomocy.

Pierwsze miejsce w kategorii film zdobyła grupa artystyczna „Magia” z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Modlnicy w składzie:

 • Michał Borkowski
 • Grzegorz Figiel
 • Oliwia Szumiec
 • Kinga Jasińska
 • Julia Jawor
 • Martyna Mikulec
 • Laura Solarz
 • Oliwia Szumiec

W kategorii zdjęcie pierwsze miejsce zdobyli:

 • Maksymilian Czuba
 • Michał Olearczyk
 • Maciej Twardochleb
 • W dniu 8 lipca br. podczas obchodów XV dni Gminy Wielka Wieś, przewodniczący Stowarzyszenia Nowoczesna Gmina Wielka Wieś Pan Stanisław Kasprzyk podsumował działania podjęte w projekcie oraz odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu „Wiem i działam”. Ponadto OSP Bębło przeprowadziło pokaz akcji ratowniczej.

 

Składamy serdeczne podziękowania za pomoc w realizacji projektu:

 • Jednostce Ratowniczo Gaśniczej nr 5 w Krakowie
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Bęble
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Białym Kościele
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Modlnicy
 • Firmie Usługo Handlowej Leszek Heród w Wielkiej Wsi
 • Firmie MENDELMED
 • Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi.

 

Projekt koordynowali: Ewelina Izdebska, Agnieszka Pajor (Świetlice Środowiskowe Gminy Wielka Wieś), Grzegorz Kołacz (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi).