We wtorkowe przedpołudnie 19 czerwca br. uczniowie klas 1b oraz 3b Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Modlnicy wyruszyli na wycieczkę do Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 5 w Krakowie.

Podczas wizyty w JRG uczniowie zwiedzili jednostkę, zapoznali się ze specjalistycznym sprzętem, usłyszeli prelekcję na temat charakterystyki poszczególnych wozów strażackich oraz ich wyposażenia. Strażacy opowiedzieli uczniom o trudach swojej pracy, jak również o satysfakcji wynikającej z wykonywania tego zawodu.

W trakcie zwiedzania uczniowie mieli, także okazję wejść do wozu strażackiego, założyć strażacki uniform, hełm, usłyszeć syrenę strażacką oraz zobaczyć wyjazd załogi do akcji. W czasie odwiedzin uczniowie chętnie zadawali strażakom pytania, na które dostawali wyczerpujące odpowiedzi,

Wizyta zakończyła się wspólnym zdjęciem oraz wręczeniem dzieciom drobnych upominków.

Uprzejmie dziękujemy Dowódcom oraz załodze JRG 5 za ciepłe i serdeczne przyjęcie.

Wyjazd uczniów do JRG nr 5 w Krakowie był kolejnym działaniem podjętym przez Stowarzyszenie Nowoczesna Gmina Wielka Wieś w ramach projektu „4 Minuty”, który jest realizowany ze środków Urzędu Gminy Wielka Wieś.

4 minuty - Modl...
4 minuty - Modlnica 4 minuty - Modlnica
4 minuty - Modl...
4 minuty - Modlnica 4 minuty - Modlnica
4 minuty - Modl...
4 minuty - Modlnica 4 minuty - Modlnica
4 minuty - Modl...
4 minuty - Modlnica 4 minuty - Modlnica
4 minuty - Modl...
4 minuty - Modlnica 4 minuty - Modlnica
4 minuty - Modl...
4 minuty - Modlnica 4 minuty - Modlnica
4 minuty - Modl...
4 minuty - Modlnica 4 minuty - Modlnica
4 minuty - Modl...
4 minuty - Modlnica 4 minuty - Modlnica
4 minuty - Modl...
4 minuty - Modlnica 4 minuty - Modlnica
4 minuty - Modl...
4 minuty - Modlnica 4 minuty - Modlnica
4 minuty - Modl...
4 minuty - Modlnica 4 minuty - Modlnica
4 minuty - Modl...
4 minuty - Modlnica 4 minuty - Modlnica
4 minuty - Modl...
4 minuty - Modlnica 4 minuty - Modlnica
4 minuty - Modl...
4 minuty - Modlnica 4 minuty - Modlnica
4 minuty - Modl...
4 minuty - Modlnica 4 minuty - Modlnica
4 minuty - Modl...
4 minuty - Modlnica 4 minuty - Modlnica