INFORMACJA W SPRAWIE PROGRAMU „RODZINA  500+”

 

Terminy składania wniosków:

Wnioski można składać na bieżąco. Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest od miesiąca złożenia wniosku.

Świadczenia będą wypłacane od miesiąca, w którym złożono wniosek.